Beroepservaring opdoen (Z&W)

Op locatie Doregraaf vinden we het opdoen van beroepservaring belangrijk. Binnen het profiel Zorg en Welzijn vertaalt zich dat naar activiteiten waarbij de leefwerelden van ouderen en jongeren samenkomen. Een voorbeeld is het evenement ‘oud ontmoet jong’ waarbij leerlingen koken en activiteiten organiseren voor ouderen die op bezoek komen.   

Terwijl leerlingen in de keuken werken aan verantwoorde hapjes, helpen anderen een aantal ouderen met bloemschikken. Pien van den Berg is één van die laatste leerlingen. Voor haar is dit een kans om te kijken of haar toekomstplan bij haar past. “Ik denk eraan om in de ouderenzorg te gaan werken. Of de verslavingszorg. Daar ben ik nog niet uit.” Martje Croijmans weet het al zeker: zij gaat de ouderenzorg in. “Ik vind dit dus een leuke activiteit. Maar ik vind het vooral goed dat de school dit organiseert, zodat deze ouderen de mogelijkheid hebben om leeftijdsgenoten te ontmoeten.” 

Samenwerking 
Voor het evenement zijn ouderen uit de wijk uitgenodigd, maar mogen leerlingen ook hun eigen grootouders meenemen. Docent Petra Baltissen: “De leerlingen kregen de vrijheid om zelf activiteiten te organiseren en te kiezen welke hapjes zij bereiden en aanbieden aan de gasten. In groepjes voerden zij dit uit.” Het is niet de eerste keer dat ouderen de school bezoeken. “We nodigen meerdere keren per jaar anderen uit. Daarvoor zoeken we als school de samenwerking op met de gemeenschap en instanties, zoals de LEV-groep. Daarnaast gaan leerlingen met het profiel Zorg en Welzijn ook zelf naar het zorgcentrum toe. We brengen op die manier de leefwerelden van ouderen en jongeren samen.” 

Doelgroepen 
Petra benadrukt het belang van deze activiteiten voor beide doelgroepen. “Leerlingen leren contact te leggen met ouderen. Ook ontdekken ze hoe een zorgcentrum – hun mogelijke toekomstige werkplek – daadwerkelijk draait. Ze ervaren de praktijk. Ouderen komen hierdoor even uit hun eigen leefomgeving en ontdekken die van de jeugd. Voor beide doelgroepen interessant dus.” 
Cookie instellingen