Schoolreglement

CoCo-gedrag

Op Doregraaf geldt voor iedereen CoCo-gedrag. Daarnaast is er ook een reglement voor leerlingen en medewerkers:

 • Je hebt je pasje altijd bij je
 • Jassen leg je in het kluisje of hang je aan de kapstok
 • Leg je spullen in je eigen kluisje, daar ben je zelf verantwoordelijk voor
 • Je laptop is opgeladen als je op school komt
 • We kunnen elkaar aankijken in de school
 • Ben je niet op tijd in de les voor je eerste lesuur? Meld je dan bij de receptie
 • De gangen zijn doorstroomlocaties
 • We gaan respectvol om met de spullen van anderen, dus ook die van de school
 • In leerjaar 3 en 4 mag je tijdens de pauzes of tussenuren van het schoolterrein af
 • Ook buiten het schoolterrein ga je respectvol om met omgeving
 • Op school handelen we niet in spullen, tenzij door school is georganiseerd
 • Je kan tijdens de les naar het toilet met toestemming van de docent

Rookvrije school

In de school mocht al niet gerookt worden, maar nu mag er ook niet meer buiten op de schoolpleinen/-terreinen gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: studenten, medewerkers en bezoekers. Ook tijdens activiteiten op onze locaties buiten de lestijden of in de avond. Dat past bij het streven 
Cookie instellingen